Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

Transmisyjny mikroskop elektronowy FE I TECNAI G2 F-20 S TWIN wyposażony w układ sterujący (STEM) z detektorem HAADF oraz moduł rentgenowskiego spektrometru energodyspersyjnego (EDS).

pokój 108

opiekun: dr hab. Ewa Borowiak-Paleń

Spektrofotometr CM-600d Konica Minolta

pokój 113

opiekun: dr hab. inż. Barbara Grzmil, prof. ndzw. ZUT

Myjka ultradźwiękowa Intersonic, pojemność 2 dm3

pokój 122 a

opiekun: dr hab. inż. Beata Michalkiewicz

Spektrofotometr UV/VIS/NIR

pokój 124

opiekun: dr hab. inż. Ewa Borowiak-Paleń

Spektrofotometr Spekol 11, Carl Zeiss Jena

pokój 126

opiekun: Czesława Czerniawska

Zestaw jonoselektywnych elektrod Orion

pokój 126

opiekun: dr hab. inż. Barbara Grzmil, prof. ndzw. ZUT

Pompy perystaltyczne PA-SF3 Ika - Werke

pokój 126

opiekun: dr inż. Bogumił Kic

Laboratoryjny mineralizator mikrofalowy Milestone mls 1200 mega

pokój 126

opiekun: dr inż. Zofia Lendzion-Bieluń

Mikrofalowy mineralizator MWS-3+ firmy Berghof Produkt+Instruments GmbH.

pokój 128

opiekun: dr hab. Ewa Borowiak-Paleń

Reaktor ciśnieniowy firmy Berghof model BR-25.

pokój 213

opiekun: dr hab. Ewa Borowiak-Paleń

Łaźnia ultradźwiękowa Inter Sonic x2

pokój 213

opiekun: dr hab. Ewa Borowiak-Paleń

Aparat do poziomej elektroforezy w roztworze

pokój 213

opiekun: dr hab. Ewa Borowiak-Paleń

Mikrofalówka WN – E205W firmy Philips

pokój 213

opiekun: dr hab. Ewa Borowiak-Paleń

Wytrząsarka Lab Dancer Vario firmy Yellow Line

pokój 213

opiekun: dr hab. Ewa Borowiak-Paleń

Prasa do tabletek KBr firmy Specac

pokój 213

opiekun: dr inż. Beata Zielińska

Membranowa pompa próżniowa WO35AW 18 firmy NeuBerger

pokój 213

opiekun: dr inż. Beata Zielińska

Spektrofotometr UV-Vis (Jasco)

pokój 256

Opiekun: dr hab. inż. Jacek Przepiórski

W Instytucie technologii Chemicznej Nieorganicznie i Inżynierii Środowiska WTiICh ZUT  w czerwcu 2013 r. zakupiono  SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY pracujący w trybie zmiennej i wysokiej próżni  finansowany w ramach Programu FOCUS GRANTY przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej