Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

Konferencje organizowane przez pracowników Instytutu

Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle Chemicznym i Rolnictwie

częstotliwość — co trzy lata

następna konferencja odbędzie się w 2010 roku

Odwiedź stronę Konferencji

XI Szkoła Membranowa „Reaktory i Bioreaktory Membranowe

4 - 7 maja 2009 Świnoujście

Odwiedź stronę konferencji

Przeczytaj Komunikat I