Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

Polish Journal of Chemical Technology

 

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. inż. Ryszard J. Kaleńczuk

Zastępca Redaktora Naczelnego: prof. dr hab. inż. Maria Tomaszewska

· Wersja papierowa czasopisma wydawana jest przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin

· Wersja elektroniczna jest rozprowadzana przez Versita

Od 2008 roku Polish Journal of Chemical Technology jest wpisany na Filadelfijską Listę Czasopism

Osoby zainteresowane opublikowaniem wyników badań w Polish Journal of Chemical Technology  prosimy o wysyłanie tekstów przygotowanych zgodnie ze wskazówkami na stronie do prof. dr hab. inż. Marii Tomaszewskiej.