Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

Zakład Analizy Technicznej i Podstaw Technologii

Pracownicy Instytutu

Zakład Nanotechnologii

Pole tekstowe: od lewej: B.Kic, M.Sieniawska, J.Grzechulska, J.Przepiórski, D.Moszyński, M.Gryta, K.Lubkowski 
B.Bay, J.Toczkowski, B.Czerniawska, J.Sreńscek-Nazzal, S.Mozia, B.Tryba, J.Ziebro, K.Karakulski 
G.Tymosz, W.Arabczyk, A.Markowska, B.Michalkiewicz, B.Zielińska, Z.Lendzion-Bieluń 
M.Tomaszewska, U.Narkiewicz, A.W.Morawski, B.Grzmil, E.Borowiak-Paleń, R.Kaleńczuk

od lewej:  S. Costa – Portugalia, X. Chen – Chiny, C. Tripisciano - Włochy

Pracownicy zatrudnieni w ramach 6 Programu Ramowego UE

Pracownicy Instytutu

Zakład Technologii Chemicznej Nieorganicznej

Zakład Biotechnologii

Zakład Nowych Materiałów i Katalizy

Zakład Technologii Wody i Inżynierii Środowiska

mgr inż. Jacek Toczkowski, specjalista chemik

Jacek.Toczkowski@zut.edu.pl

091-449-43-97

pokój  125

Czesława Czerniawska, starszy technik

 

091-449-41-97

pokój  136

Karol Wolny, technik

 

091-449-43-61

pokój  011

Marzena Sieniawska, samodzielny referent

msieniawska@zut.edu.pl

091-449-47-30

pokój  114

mgr Marlena Żendełek, starszy technik

mzendelek@zut.edu.pl

091-449-47-30

pokój  114

mgr inż. Barbara Bay, specjalista

Barbara.Bay@zut.edu.pl

091-449-47-30

pokój  115

mgr inż. Romuald Woźniak, starszy specjalista

rwozniak@zut.edu.pl

449-40-17

pokój 04

Kierownik zakładu:

prof. dr hab. inż. Barbara Grzmil

Barbara.Grzmil@zut.edu.pl

091-449-42-11

pokój  113

dr hab. inż. Beata Michalkiewicz, adiunkt

Beata.Michalkiewicz@zut.edu.pl

091-449-40-96

pokój  112

dr inż. Janusz Ziebro, adiunkt

Jvp@zut.edu.pl

091-449-40-96

pokój  112

dr inż. Bogumił Kic, adiunkt

Bogdan@zut.edu.pl

091-449-41-97

pokój  136

dr inż. Joanna Sreńscek-Nazzal, adiunkt

JSrenscek@zut.edu.pl

091-449-47-29

pokój  123

dr inż. Krzysztof Lubkowski, asystent

KLubkowski@zut.edu.pl

091-449-41-97

pokój  136

Kierownik zakładu:

prof. dr hab. inż. Ryszard J. Kaleńczuk

rk@ps.pl

 

091-449-46-56

pokój  111

dr hab. Ewa Borowiak-Paleń, adiunkt

eborowiak@zut.edu.pl

091-449-46-56

pokój  137

dr inż. Beata Zielińska, adiunkt

bzielinska@zut.edu.pl

091-449-43-97

pokój  125

dr  inż. Alicja Bachmatiuk, asystent

abachmatiuk@zut.edu.pl

091-449-46-56

pokój  137

Kierownik zakładu:

prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz

un@zut.edu.pl

449-46-87

pokój 110

dr inż. Zofia Lendzion-Bieluń, adiunkt

zosi@zut.edu.pl

449-43-97

pokój 125

dr inż. Rafał Wróbel, adiunkt

Rafal.Wrobel@zut.edu.pl

449-41-32

pokój 131

dr inż. Iwona Pełech, asystent

ipelech@zut.edu.pl

449-41-32

pokój 131

Kierownik zakładu:

prof. dr hab. inż. Maria Urszula Tomaszewska

maria.tomaszewska@zut.edu.pl

091-449-43-67

pokój 335

dr hab. inż. Marek Gryta, prof. ZUT

marek.gryta@zut.edu.pl

091-449-46-82

pokój 334

dr inż. Joanna Grzechulska- Damszel, adiunkt

Joanna.Grzechulska@zut.edu.pl

091-449-42-30

pokój 311

dr inż. Agata Markowska- Szczupak, adiunkt

agata@erb.pl

091-449-42-30

pokój 311

Kierownik zakładu:

prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk

arab@zut.edu.pl

449-45-97

pokój 130

dr inż. Izabella Jasińska, adiunkt

izajas@zut.edu.pl

449-41-32

pokój 138

dr inż. Dariusz Moszyński, adiunkt

dmoszynski@zut.edu.pl

449-41-32

pokój 138

mgr  inż. Rafał Pelka, asystent

rpelka@zut.edu.pl

449-40-17

pokój 04

Kierownik zakładu:

prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski

amor@zut.edu.pl

091-449-44-74

pokój 120

dr inż. Krzysztof Karakulski, adiunkt

Krzysztof.Karakulski@zut.edu.pl

091-449-46-82

pokój 334

dr hab. inż. J. Przepiórski, adiunkt

Jacek.Przepiorski@zut.edu.pl

091-449-43-26

pokój 254

dr hab. inż. Beata Tryba, adiunkt

Beata.Tryba@zut.edu.pl

091-449-43-26

pokój 254

dr inż. Sylwia Mozia, adiunkt

Sylwia.Mozia@zut.edu.pl

091-449-43-26

pokój 254

dr inż. Magdalena Janus, asystent naukowy

Magdalena.Janus@zut.edu.pl

091-449-43-26

pokój 254