Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej, język angielski

 

1. Beata Michalkiewicz, Joanna Sreńscek – Nazzal, Piotr Tabero, Barbara Grzmil, Urszula Narkiewicz
Selective methane oxidation to formaldehyde using polymorphic T, M and H forms of niobium (V) oxide as catalysts
Chemical Papers, 2008, 62, 106 – 113

2. Monika Jarosińska, Krzysztof Lubkowski, Jacek G. Sośnicki, Beata Michalkiewicz
Application of halogens as catalysts of CH
4 esterification
Catalysis Letters, 2008, 126, 407 – 412

3. Beata Michalkiewicz
Assessment of the possibility of the methane to methanol transformation
Polish Journal of Chemical Technology, 2008, 10(2), 20 – 26

4. Barbara Grzmil, Daniel Grela, Bogumił Kic
Hydrolysis of Titanium Sulphate Compounds
Chemical Papers, 2008, 62, 19-25

5. Maria Tomaszewska, Agnieszka Mientka, Barbara Grzmil
Preparation of potassium sulfate from potassium hydrosulfate using alcohol
Chemical Papers, 2008, 62, 123-126

6. Krzysztof Lubkowski, Barbara Grzmil, Walerian Arabczyk
Activation of the prereduced ammonia iron catalyst
Catalyst Communications, 2008, 9, 2099-2102i

7. Barbara Grzmil, Daniel Grela, Bogumił Kic, Marcin Podsiadły
The influence of admixtures on the course of hydrolysis of titanyl sulphate
Polish Journal of Chemical Technology, 2008, 10/3, 4-12

8. Ewa Borowiak-Paleń, Alicja Bachmatiuk, Mark H. Rümmeli, Sara Costa, and
Ryszard J. Kaleńczuk
Modifying CVD synthesized carbon nanotubes via the carbon feed rate
Physica E, 2008, 40, 2227 - 2230

9. Alicja Bachmatiuk, Ewa Borowiak-Paleń, Ryszard J. Kaleńczuk
Advances in engineering of diameter and distribution of the number of walls of carbon nanotubes in alcohol CVD
Nanotechnology, 2008, 19, 365605.1-365605.5

10. Beata Zielińska, Ewa Borowiak-Paleń, Ryszard J. Kaleńczuk
Photocatalytic hydrogen generation over alkaline-earth titanates in presence of electron donors
International Journal of Hydrogen Energy, 2008, 33, 1797 -1802

11. Beata Zielińska, Ewa Borowiak-Paleń, Ryszard J. Kaleńczuk
Preperation and characterization of lithium niobate as a novel photocatalyst in hydrogen generation
Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2008, 69, 236 - 242

12. Sara Costa, Ewa Borowiak-Paleń, Alicja Bachmatiuk, Mark H. Rümmeli, Thomas Gemming, Ryszard J. Kaleńczuk
Filling of Carbon Nanotubes for Bio-Applications
Energy Conversion and Management, 2008, 49, 2483 – 2486

13. Marcus Löffler, Mark H. Rümmeli, Christian Kramberger, Ewa Borowiak-Paleń, Rüdiger Klingeler, Thomas Gemming, Bernd Büchner, Thomas Pichler
On the Formation of Single-Walled Carbon Nanotubes in Pulsed-Laser-Assisted Chemical Vapor Deposition
Chemistry of Materials, 2008, 20, 128 - 134

14. Sara Costa, Ewa Borowiak-Paleń, Marta Kruszyńska, Alicja Bachmatiuk,
Ryszard J. Kaleńczuk
Characterization of Carbon Nanotubes by Raman Spectroscopy
Materials Science - Poland, 2008, 26 (2), 433 – 437

15. Ewa Borowiak-Paleń
Iron filled carbon nanotubes for bio-applications,
Materials Science - Poland, 2008, 26/2, 413 - 418

16. Alicja Bachmatiuk, Ryszard J. Kaleńczuk, Mark H. Rümmeli, Thomas Gemming, Ewa Borowiak-Paleń
Preparation of ultra-large-scale catalysts for catalytic vapour deposition of carbon nanotubes
Materials Science - Poland, 2008, 26 (1), 105 – 108

17. Sara Costa, Ewa Borowiak-Paleń, Carla Tripisciano and Ryszard J. Kaleńczuk  Comparative Study on Purity Evaluation of Singlewall Carbon Nanotubes
Energy Conversion and Management, 2008, 49, 2490 – 2493

18. Sara Costa, Alicja Bachmatiuk, Ewa Borowiak-Paleń and Ryszard J. Kaleńczuk
Reversible electron charge transfer in singlewall carbon nanotubes
Polish Journal of Chemical Technology, 2008, 10 (2), 34 – 37

19. Sara Costa, Ewa Borowiak-Paleń, Marta Kruszyńska, Alicja Bachmatiuk,
Ryszard J. Kaleńczuk

Characterization of Carbon Nanotubes by Raman Spectroscopy
Materials Science - Poland, 2008, 26 (2), 433 – 441

20. Sara Costa, Ewa Borowiak-Paleń, Alicja Bachmatiuk, Mark H. Rümmeli,
Thomas Gemming, Ryszard J. Kaleńczuk

Iron filled carbon nanostructures from different precursors
Energy Conversion and Management, 2008, 49, 2483 – 2486

21. Sara Costa, Ewa Borowiak-Paleń, Carla Tripisciano and Ryszard J. Kaleńczuk
Comparative Study on Purity Evaluation of Singlewall Carbon Nanotubes
Energy Conversion and Management, 2008, 49, 2490 – 2493

22. Carla Tripisciano, Ewa Borowiak-Paleń, Ryszard J. Kaleńczuk
Purification, Dispersion and Biofunctionalization of Singlewall Carbon Nanotubes
Advances in Science and Technology, 2008, 57, 44 – 49

23. Carla Tripisciano, Ewa Borowiak-Paleń
Cisplatin functionalized single-walled carbon nanotubes
Physica Status Solidi (b), 2008, 245 (10), 1979 – 1982

24. Anna Stęplewska, Roman Jędrzejewski, Ewa Borowiak-Paleń
Preparation and characterization of catalyst mix FeCo/MgO for carbon nanotubes growth
Polish Journal of Chemical Technology, 2008, 10 (3), 1 – 3

25. Alicja Bachmatiuk, Anna Stęplewska, Ewa Borowiak-Paleń,
Ryszard J. Kaleńczuk
“In situ” observations of carbon nanotube generation in CVD cell coupled to spectrometers
Physica Status Solidi (b), 2008, 245 (10), 1931 – 1934

26. Urszula Narkiewicz, Iwona Pełech, Walerian Arabczyk, Kati Biedermann, Christine Täschner
Catalytic decomposition of ethylene – the effect of process conditions on the yield and morphology of nanocarbon products
Polish Journal of Chemistry, 2008, 82, 1743 – 1752

27. Marcin Podsiadły, Urszula Narkiewicz, Walerian Arabczyk, Michał J. Woźniak, Krzysztof J. Kurzydłowski
Preparation of carbon encapsulated cobalt nanoparticles by catalytic ethane decomposition
Materials Science – Poland, 2008, 26(2), 357 – 364

28. Rafał Pelka, Piotr Glinka, Walerian Arabczyk
The influence of iron crystallite size on a nitriding process rate
Materials Science – Poland, 2008, 26(2), 349 – 356

29. Rafał Pelka, Agnieszka Pattek-Janczyk, Walerian Arabczyk
Studies of the oxidation of nanocrystalline iron with oxygen by means of TG, MS and XRD methods
Journal of Physical Chemistry C, 2008, 112, 13992 – 13996

30. Urszula Narkiewicz, Daniel Sibera, Izabela Kuryliszyn-Kudelska, Łukasz Kilański, Witold Dobrowolski, Nebojsa Romcevic
Synthesis by wet method and characterization of nanocrystalline ZnO doped with Fe
2O3
Acta Physica Polonica A, 2008, 113, 1695 –  1700

31. Yuri Suchorski, Rafał Wróbel, Simon Becker, Agnieszka Opalińska, Urszula Narkiewicz, Marcin Podsiadly, Helmud Weiss
Surface chemistry of zirconia nanopowders doped with Pr
2O3: an XPS study
Acta Physica Polonica A, 2008, 114, 125 – 134

32. Sylwia Mozia
Effect of calcination temperature on photocatalytic activity of TiO
2. Photodecomposition of mono- and polyazo dyes in water
Polish Journal of Chemical Technology, 2008, 10(3), 42 – 49

33. Sylwia Mozia, AntoniW. Morawski, Masahiro Toyoda, Michio Inagaki
Effectiveness of photodecomposition of an azo dye on a novel anatase-phase TiO
2 and two commercial photocatalysts in a photocatalytic membrane reactor (PMR)
Separation and Purification Technology, 2008, 63, 386 – 391

34. Beata Tryba
Increase of the photocatalytic activity of TiO
2 by carbon and iron modification
International Journal of Photoenergy, 2008, 1 – 15

35. Magdalena Janus, Beata Wawrzyniak, Beata Tryba, Antoni W. Morawski
New TiO
2-P25/N photocatalyst prepared by a pressure technique for dye decomposition
Polish Journal of Chemical Technology, 2008, 10(3) 11 – 16

36. Beata Tryba
Immobilization of TiO
2 and Fe-C-TiO2 photocatalysts on the cotton material for application in a flow photocatalytic reactor for decomposition of phenol in water
Journal of Hazardous Materials, 2008, 151, 623 – 627

37. Beata Tryba
Increase of the photocatalytic activity of TiO
2 by carbon and iron modification
International Journal of Photoenergy, 2008, ID721824, 1 – 15

 

Książki (rozdziały w książkach) wydanych w Polsce

 

1. Beata Michalkiewicz
Kwas siarkowy - nowa rzeczywistość
rozdział: Konwersja metanu do metanolu poprzez estryfikację kwasem siarkowym, 157 – 176
Wydawnictwo Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, Poznań 2008, ISBN-83-89867-40-0

2. Urszula Narkiewicz, Wojciech Konicki, Romuald Woźniak, Anna Pietrasz, Walerian Arabczyk
Kwas siarkowy - nowa rzeczywistość
rozdział: Badanie kinetyki procesu adsorpcji SO
2 na węglu aktywnym, 221 – 222
Wydawnictwo Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, Poznań 2008, ISBN-83-89867-40-0

 

Publikowane materiały z konferencji międzynarodowych, pełne teksty 

 

1. Beata Michalkiewicz, Joanna Sreńscek – Nazzal
Optimization of synthesis gas formation in methane reforming with carbon dioxide
35th International Conference of SSCHE, May 26–30, 2008, Tatransk´e Matliare, Slovakia, 2008, 168-1 – 168-9

2. Agata Markowska, Beata Michalkiewicz, Biosynthesis of methanol from methane by Methylosinus trichosporium OB3b
35th International Conference of SSCHE, May 26–30, 2008, Tatransk´e Matliare, Slovakia, 2008, 169-1 – 169-9

3. Janusz Ziebro, Beata Michalkiewicz, Joanna Sreńscek-Nazzal
Characterization of zeolites modified with metal oxides
35th International Conference of SSCHE, May 26–30, 2008, Tatransk´e Matliare, Slovakia, 2008, 193-1 – 193-5

4. Barbara Grzmil, Daniel Grela, Bogumił Kic
Formation of hydrated titanium dioxide of seeded titanyl sulphate solution
35th International Conference of SSCHE, May 26–30, 2008, Tatransk´e Matliare, Slovakia, 2008, 158-1 – 158-17

5. Jarosław Wronkowski, Barbara Grzmil
Removal and recovery of phosphates from industrial wastewater
Euromed 2008, Desalination for Clean Water and Energy, November 9-13, 2008, Dead Sea, Jordan, 2008

6. Walerian Arabczyk, Rafał Pelka
Study of the kinetics of two parallel reactions in the nanocrystalline iron-ammonia-hydrogen system
35th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranske Matliare, Słowacja, May 26 – 30, 2008

7. E.L. Prociow, J. Domaradzki, D. Kaczmarek, D. Wojcieszak, A.W. Morawski, M. Janus
Stabilization of TiO
2-anatase in wide temperature range by europium doping
14th International Conference on Thin Films& Reactive Sputter Deposition, 17 – 20 November, 2008, Ghent, Belgia, 2008, 349 – 352

8. Krzysztof Karakulski, Marek Gryta
Membrane processes used for separation of effluents from wire productions
35th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranske Matliare, Slovakia, 26 – 30 May 2008, 087-1 – 087-8

 

 

Publikowane materiały z konferencji międzynarodowych, streszczenia

 

1. Janusz Ziebro, Beata Michalkiewicz
Kinetics of methane oxidation over niobium(v) oxide catalysts
XVIII International Conference on Chemical Reactors CHEMREACTOR-18, Malta, September 29 - October 3, 2008, 2008, 229 – 230

2. Beata Michalkiewicz, Monika Jarosińska
Study on catalytic esterification of methane in oleum catalyzed by iodine
XVIII International Conference on Chemical Reactors CHEMREACTOR-18, Malta, September 29 - October 3, 2008, 2008, 227 – 228

3. Janusz Ziebro, Beata Michalkiewicz
Kinetics of methane oxidation over niobium(v) oxide catalysts
XVIII International Conference on Chemical Reactors CHEMREACTOR-18, Malta, September 29 - October 3, 2008, 2008, 229 – 230

4. Barbara Grzmil, Daniel Grela, Bogumił Kic
Formation of hydrated titanium dioxide of seeded titanyl sulphate solution
35th International Conference of SSCHE, May 26–30, 2008, Tatransk´e Matliare, Slovakia, 2008, 98

5. Jarosław Wronkowski, Barbara Grzmil
Removal and recovery of phosphates from industrial wastewater
Euromed 2008, Desalination for Clean Water and Energy, Book of Abstracts, November 9-13, 2008, Dead Sea, Jordan, 2008

6. Agnieszka Mientka, Barbara Grzmil, Maria Tomaszewska
The application of post-hydrolytic sulphuric acid to production of KHSO
4 using direct contact membrane distillation
International Conference “Waste Recycling XII”, Book of Abstracts, 20-22 November, 2008, Kraków, 2008, 59

7. Jarosław Wronkowski, Barbara Grzmil
Removal and recovery of phosphates from industrial wastewater
International Conference “Waste Recycling XII”, Book of Abstracts, 20-22 November, 2008, Kraków, 2008, 52

8. Carla Tripisciano, Ewa Borowiak-Paleń, Ryszard J. Kaleńczuk
Purification, Dispersion and Biofunctionalization of Singlewall Carbon Nanotubes
3rd International Conference Smart materials, structures, systems (CIMTEC 2008)
8-13 June, 2008, Acireale, Italy

9. Carla Tripisciano, Ewa Borowiak-Paleń
Cisplatin functionalized Single-walled Carbon Nanotubes
XXIInd International Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials (IWEPNM 2008) 1-8 March, 2008, Kirchberg, Tirol, Austria

10. Ewa Borowiak-Paleń
Copper based catalyst mix in carbon nanotube synthesis for bio-applications
2nd International Conference NanoSEA, 7-10 July, 2008, Villa Mondragone, Rome, Italy

11. Witold Łojkowski, Tomasz Strachowski, Daniel Sibera, Urszula Narkiewicz, Siergiej Yatsunenko, Łukasz Godlewski, Aharon Gedanken
Synthesis of zinc oxide nanoparticles in microwave driven hydrothermal reactions  International Conference on Semiconductor Materials and Optics, Warszawa, October 9 – 10, 2008

12. Jarosław Kaszewski, Urszula Narkiewicz
Comparison of  Au/ZrO
2 materials prepared by precipitation and impregnation methods
EMRS Fall Meeting, Warszawa, September 15 – 19, 2008, 113

13. Radmila Kostic, Nebojsa Romcevic, Maja Romcevic, Branka Hadzic, Zorica Lazurevic, Izabela Kuryliszyn-Kudelska, Witold Dobrowolski, Daniel Sibera, Urszula Narkiewicz
Low-frequency Raman scattering from transition-metal-doped ZnO nanoparticles EMRS Fall Meeting, Warszawa, September 15 – 19, 2008, 33

14. Tomasz Strachowski, Daniel Sibera, Adam Presz, Roman Jędrzejewski, Jan Mizeracki, Witold Łojkowski, Urszula Narkiewicz
Hydrothermal synthesis of ZnAl
2O4 spinel
EMRS Fall Meeting, Warszawa, September 15 – 19, 2008, 223

15. Urszula Narkiewicz, Dariusz Moszyński, Marcin Brosławski,
K and C difussion on the iron surface
Symposium on Surface Science, St. Christoph am Arlberg, Austria,
March 2 – 8, 2008, 110 – 111

16. Radmila Kostic, Nebojsa Romcevic, Maja Romcevic, Izabela Kuryliszyn-Kudelska, Witold Dobrowolski, Urszula Narkiewicz, Daniel Sibera
Low-frequency Raman scattering from transition-metal-doped ZnO nanoparticles ICPS, 29th International conference on the Physics of Semiconductors, Rio de Janeiro, Brazil, July 27 – August 1, 2008, 184

17. Nikos Guskos, Michał Maryniak, Janusz Typek, Marcin Podsiadły, Urszula Narkiewicz, Elżbieta Senderek, Zbigniew Rosłaniec
Temperature dependence study of low concentration FMR spectra of nickel magnetic nanoparticles in PBT-PTMO
US-Poland Workshop on Interfacial Phenomena and Advanced Materials, Gdańsk, June 2 – 7, 2008, 75 – 76

18. Iwona Pełech, Urszula Narkiewicz, Walerian Arabczyk, Michał J. Woźniak, Krzysztof J. Kurzydłowski
Studies of hydrogenation of nanocarbon materials
US-Poland Workshop on Interfacial Phenomena and Advanced Materials, Gdańsk, June 2 – 7, 2008, 77 – 79

19. Nikos Guskos, Grzegorz Żołnierkiewicz, Janusz Typek, Daniel Sibera, Urszula Narkiewicz
EPR and FMR study of ZnO– Fe2O3 – ZnFe2O4 system
US-Poland Workshop on Interfacial Phenomena and Advanced Materials, Gdańsk June 2 – 7, 2008, 90

20. Walerian Arabczyk, Rafał Pelka
Study of kinetics of nitriding reaction and catalytic ammonia decomposition on iron catalyst
14th International Congress on Catalysis, Seul, Korea, July 13 – 18, 2008, 359

21. Ewa Ekiert, Rafał Pelka, Krzysztof Lubkowski, Walerian Arabczyk
The possibility of implementation of spent iron catalyst for ammonia synthesis International Conference Waste Recycling – XII, Kraków, November 20 – 22, 2008

22. Daniel Sibera, Urszula Narkiewicz, Izabella Kuryliszyn-Kudelska, Łukasz Kilański, Witold Dobrowolski, Nebojsa Romcevic, Branka Hadzic
Preparation by wet chemical method and characterization of nanocrystalline ZnO doped with Fe
2O3 and MgO
XXXVII International School on the Physics of Semiconducting Compounds, Jaszowiec, June 7 – 13, 2008, ThP23

23. Nebojsa Romcevic, Radmila Kostic, Maja Romcevic, Branka Hadzic, Izabela Kuryliszyn-Kudelska, Witold Dobrowolski, Urszula Narkieewicz, Daniel Sibera
Raman and low-frequency Raman scattering from ZnO(Fe) nanoparticles
XXXVII International School on the Physics of Semiconducting Compounds, Jaszowiec, June 7 – 13, 2008, TuP13

24. Izabela Kuryliszyn-Kudelska, Witold Dobrowolski, Ewa Przeździecka, Łukasz Kilański, Daniel Sibera, Urszula Narkiewicz
Magnetic and optical properties of nanocrystalline ZnO doped with Fe
2O3 and MgO
XXXVII International School on the Physics of Semiconducting Compounds, Jaszowiec, June 7 – 13, 2008, ThP22

25. Iwona Pełech, Urszula Narkiewicz, Marcin Podsiadły, Daniel Sibera
Purification of multi-walled carbon nanotubes by hydrogenation metod
V International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, Lwów, Ukraine, August 31 – September 6, 2008, 131 – 132

26. Nikos Guskos, Grzegorz Żołnierkiewicz, Janusz Typek, Daniel Sibera, Urszula Narkiewicz
EPR and FMR study of ZnO-Fe
2O3-ZnFe2O4 system
V International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, Lwów, Ukraine, August 31 – September 6, 2008, 157

27. Iwona Pełech, Urszula Narkiewicz, Walerian Arabczyk, Michał J. Woźniak, Krzysztof K. Kurzydłowski
Studies of hydrogenation of nanocarbon materials
V International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, Lwów, Ukraine, August 31 – September 6, 2008, 64 – 66

28. Nikolos Guskos, Grzegorz Żołnierkiewicz, Mariusz Orłowski, Janusz Typek, Jarosław Błyszko, Władzimierz Kiernożycki, Urszula Narkiewicz, Marcin Podsiadły
FMR study of nickel nanoparticles in concrete
V International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, Lwów, Ukraine, August 31 – September 6, 2008, 125 – 126

29. Nikos Guskos, Michał Maryniak, Janusz Typek, Marcin Podsiadły, Urszula Narkiewicz, Elżbieta Senderek, Zbigniew Rosłaniec
Temperature dependence of FMR spectra of low concentration of nickel magnetic nanoparticles in PBT-PTMO polymer
V International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, Lwów, Ukraine, August 31 – September 6, 2008, 136 – 137

30. Sylwia Mozia, Antoni W. Morawski
Integration  of  photocatalysis  with  membrane  separation
25 Years of TiO
2 Photocatalysis – Retrospective and Prospective Views - The 13th International Conference on TiO2 Photocatalysis: Fundamentals and Applications (TiO2-13), 22-25 September, 2008, San Diego, California, USA, 2008, 95 – 96

31. Sylwia Mozia, Antoni W. Morawski, Masahiro Toyoda, Tomoki Tsumura
Integration of photocatalysis and membrane distillation for removal of mono- and poly-azo dyes from water
Conference on Membranes in Drinking Water Production and Wastewater Treatment, MDIW 2008, 20-22 October, 2008, Toulouse, 2008, 102

32. Sylwia Mozia, Antoni W. Morawski, Masahiro Toyoda, Tomoki Tsumura,
Hybridization of photocatalysis and membrane distillation for removal of azo dyes from water. Effect of process parameters on decolorization and decomposition of Acid Yellow 36
International Congress on Membranes and Membrane Processes ICOM 2008, 12-18 July, 2008, Honolulu, Hawaii, 2008

33. Beata Tryba, Magdalena Janus, , Ewelina Kusiak, Antoni W. Morawski
Carbon modified anatase TiO
2 (TiO2/C) obtained by pressure technique for phenol and azo dyes decomposition
Carbon 2008, 13 – 18 July, 2008, Nagano, Japan, 2008, 261

34. Antoni W. Morawski, Magdalena Janus, Beata Tryba
Carbon modified TiO
2 photocatalysts for water purification
Carbon 2008, 13 – 18 July 2008, Nagano, Japan, 2008, 125

35. Magdalena Janus, Antoni W. Morawski
New method for receiving vis active N-doped TiO2 photocatalyst by modification under elevated pressure
17th International Conference on Photochemical Conversion and Storage of Solar Energy, 27 July – 01 August 2008, Sydney, Australia, 2008, 111

36. Antoni W. Morawski, Magdalena Janus, Beata Tryba, Tomoki Tsumura, Masahiro Toyoda, Michio Inagaki
Photocatalyst preparation by carbon doping of titanium dioxide
17th International Conference on Photochemical Conversion and Storage of Solar Energy, 27 July 2008 – 01 August 2008, Sydney, Australia, 2008, 39

37. Ewelina Kusiak, Magdalena Janus, Antoni W. Morawski
A study of azo dyes adsorption onto carbon-modified TiO
2 photocatalyst surface
YoungChem 2008 6th International Congress of Young Chemists, 15 – 19 października 2008, Kraków, 121

38. Julia Choina, Diana Dolat, Magdalena Janus, Antoni W. Morawski
Influence of pH on adsorption and photocatalytic decomposition of azo  dyes on TiO
2 - nitrogen modified
YoungChem 2008 6th International Congress of Young Chemists, 15 – 19 października 2008, Kraków, 97

39. Magdalena Janus, Ewelina Kusiak, Antoni W. Morawski
New carbon modified anatase TiO
2 for photocatalytic azo dyes decomposition
5th European Conference on Solar Chemistry & Photocatalysis: Environmental Applications, 4 – 8 October 2008, Palermo, Italy, 2008, PP3.1

40. Jacek Przepiórski, Antoni W. Morawski, Koihiro Tsumori, Tomoki Tsumura, Beata Tryba, Masahiro Toyoda
Preparation and properties of PET-based porous carbon
Carbon 2008, 13 – 18 July 2008, Nagano, Japan, 2008, 103

41. Beata Tryba, Antoni W. Morawski
Decomposition of humic acids over titania dioxide doped with iron and carbon
17th International Conference on Photochemical Conversion and Storage of Solar Energy, 27 July – 01 August 2008, Sydney, Australia, 2008, 115.

42. Michał Piszcz, Beata Tryba, Antoni W. Morawski
Photocatalytic decomposition of Reactive Black 5 on TiO
2 modified by silver
YoungChem 2008 6th International Congress of Young Chemists, Kraków 15 – 19  października 2008, 141.

43. Krzysztof Karakulski, Antoni W.Morawski
Recovery of process water from spent emulsions generated in cable factory
2nd  International Conference on Engineering for Waste valorization, 3 – 5 June 2008, Patras, Greece, 163

44. Joanna Grzechulska-Damszel, Antoni W.Morawski
Integration of photocatalysis with membrane process for purification of water contaminated with organic dyes
2nd  International Conference on Engineering for Waste Valorization, 3 – 5  June 2008, Patras, Greece, 246

45. Joanna Grzechulska-Damszel, Antoni W. Morawski
Water purification using a novel reactor with photoactive textile refill
14th International Congress on Catalysi; catalysis as the Pivotal Technology for the Future Society, 13 – 18 July 2008, Seul, Korea, 510

46. Antoni W. Morawski
Review
5th Conference on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmanteal Application SPEA5, 4 – 8 October 2008, Palermo, Italy, PP3.334-66

 

Publikowane materiały z konferencji krajowych, pełne teksty

 

1. Joanna Grzechulska-Damszel, Antoni W.Morawski
Oczyszczanie wody w reaktorze z wymiennym wkładem fotoaktywnym
XX Jubileuszowa Krajowa Konferencja, „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Poznań-Gniezno, 2008, 465-473

 

Publikowane materiały z konferencji krajowych, streszczenia

 

1. Monika Jarosińska, Beata Michalkiewicz
Application of halogens as catalysts of CH
4 esterification
XL Annual Polish Conference on Catalysis 40 years of ICSC, 11-15 May, 2008, Kraków, 2008, 227

2. Beata Michalkiewicz, Joanna Sreńscek – Nazzal
Optimization of synthesis gas formation in methane reforming with carbon dioxide
XL Annual Polish Conference on Catalysis 40 years of ICSC, 11-15 May, 2008, Kraków, 2008, 227

3. Michał Piszcz, Beata Tryba, Barbara Grzmil, Antoni W. Morawski
Photocatalytic removal of phenol under UV radiation on WOx-TiO2 prepared by sol-gel method
XL Annual Polish Conference on Catalysis 40 years of ICSC, 11-15 May, 2008, Kraków, 2008, 185

4. Michalina Makowska, Ewa Borowiak-Paleń
Funkcjonalizacja nanorurek węglowych za pomocą insuliny do biozastosowań
II Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Kraków, 25-28 czerwca 2008

5. Alicja Bachmatiuk, Ewa Borowiak-Paleń, Ryszard J. Kaleńczuk
Optymalizacja wzrostu nanorurek węglowych w procesie CVD przy wykorzystaniu cienkich warstw metali

II Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Kraków, 25-28 czerwca 2008

6. Błażej Scheibe, Ewa Borowiak-Paleń, Ryszard J. Kaleńczuk
Porównanie wydajności kowalencyjnego wiązania surowiczej albuminy wołowej z wielościennymi nanorurkami węglowymi na drodze estryfikacji i silanizacji
II Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Kraków, 25-28 czerwca 2008

7. Sara Costa, Ewa Borowiak-Paleń, Ryszard J. Kaleńczuk
Carbon Nanotubes: Influence of Different Acid Compounds
EMRS Warszawa, 26 listopad 2008

8. Urszula Narkiewicz, Marcin Podsiadły, Roman Jędrzejewski
Nanokrystaliczny kobalt w matrycy węglowej
II Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Kraków, czerwiec 25 – 28, 2008, Pt-P-30

9. Rafał Pelka, Piotr Glinka, Walerian Arabczyk
Badanie kinetyki nawęglania, azotowania nanokrystalicznego żelaza
II Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Kraków, czerwiec 25 – 28, 2008, Pt-P-23

10. Janusz D. Fidelus, Sergey Yatsunenko, Marcin Podsiadły, Marek Godlewski, Urszula Narkiewicz, Witold Łojkowski
Badanie wpływu wygrzewania jednofazowych nanoproszków ZrO
2 w różnych gazach na ich parametry fizykochemiczne i luminescencję
II Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Kraków, czerwiec 25 – 28, 2008, Cz-11:10-C

11. Daniel Sibera, Tomasz Stachowski, Adam Presz, Roman Jędrzejewski, Jan Mizeracki, Witold Łojkowski, Urszula Narkiewicz
Hydrotermalna synteza spinelu ZnAl
2O4
II Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Kraków, czerwiec 25 – 28, 2008, Pt-P-06

12. Daniel Sibera, Urszula Narkiewicz, Nikos Guskos, Grzegorz Żołnierkiewicz
Preparatyka nanokrystalicznego ZnFe
2O4 i badania metodą FMR
II Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Kraków, czerwiec 25 – 28, 2008, Pt-P-26

13. Urszula Narkiewicz, Iwona Pełech, Marcin Podsiadły
Enkapsulacja nanometali w graficie
II Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Kraków, czerwiec 25 – 28, 2008, Cz-16:10-B

14. Iwona Pełech, Urszula Narkiewicz
Otrzymywanie nanorurek węglowych w wyniku rozkładu etylenu na katalizatorze żelazowym
II Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Kraków, czerwiec 25 – 28, 2008, Sr-P-34

15. Walerian Arabczyk, Rafał Pelka, Izabella Moszyńska
Catalytic ammonia decomposition over Fe/Fe4N
Catalysis for Society, XL Annual Polish Conference on Catalysis, 40 years of ICSC, Kraków, maj 11 – 15, 2008, 108

16. Magdalena Janus, Ewelina Kusiak, Antoni W. Morawski
New carbon modified anatase TiO
2 (TiO2/C) with high photocatalytic activity under UV light irradiation
Catalysis for Society, XL Annual Polish Conference on Catalysis, Kraków 11 – 15 maja, 2008, 262

17. Magdalena Janus, Julia Choina, Antoni W. Morawski
New nitrogen modified anatase TiO
2 (TiO2/N) with high photocatalytic activity under UV and visible light irradiation
Catalysis for Society, XL Annual Polish Conference on Catalysis, Kraków 11 – 15 maja, 2008, 261

18. Ewelina Kusiak, Magdalena Janus, Julia Choina, Michał Piszcz, Beata Tryba, Antoni W. Morawski
Wysoka aktywność fotokatalityczna nowego katalizatora modyfikowanego węglem (TiO
2/C)
51 Zjazd PTChem i SITPChem, Opole 7 – 11 września, 2008, 169

19. Michał Piszcz, Beata Tryba, Ewelina Kusiak, Julia Choina, Magdalena Janus, Antoni W. Morawski
Rozkład Pąsu Kwasowego na katalizatorach TiO
2 domieszkowanych WOx
51 Zjazd PTChem i SITPChem, Opole 7 – 11 września 2008, 169

20. Julia Choina, Ewelina Kusiak, Magdalena Janus, Michał Piszcz, Beata Tryba, Antoni W. Morawski
Usuwanie barwników organicznych z wody przy zastosowaniu  modyfikowanego azotem fotokatalizatora (TiO
2/N) pod promieniowaniem UV i widzialnym
51 Zjazd PTChem i SITPChem, Opole 7 – 11 września 2008, 169

21. Michał Piszcz, Beata Tryba, Barbara Grzmil, Antoni W. Morawski
Photocatalytic removal of phenol under UV irradiation on WO
x-TiO2 prepared by sol-gel metod
Catalysis for Society, XL Annual Polish Conference on Catalysis, Kraków 11 – 15  maja 2008, 185

22. Joanna Grzechulska-Damszel, Antoni W.Morawski
Water purification using a novel reactor with photoactive textile refill
Catalysis for Society, XL Annual Polish Conference on Catalysis, 40 year of ICSC, Kraków 11 – 15 May 2008, 126

23. Beata Wawrzyniak, Antoni W.Morawski
Modified TiO2 photocatalyst to reactive red decomposition
Catalysis for Society, XL Annual Polish Conference on Catalysis, 40 year of ICSC, Kraków 11 – 15  May 2008, 215

24. Joanna Grzechulska-Damszel, Antoni W.Morawski
Water purification using anovel reactor with photoactive refill
Waste Recycling XII, Inter. Conf., 20 – 23 listopada 2008, Kraków, 53

 

Patenty uzyskane

 

1. Barbara Grzmil, Bogumił Kic, Kazimierz Kałucki, Czesława Czerniawska
Sposób otrzymywania siarczanu potasu
RP, 198954, 2008

2. Marek Gryta, Antoni W. Morawski
Układ do destylacji wody  i sposób destylacji wody nr ewidencyjny PL 199398, 2008

3. Marek Gryta, Antoni W. Morawski
Sposób oczyszczania ścieków po regeneracji wymieniaczy jonowych zastosowanych do zmiękczania i demineralizacji wody nr ewidencyjny PL 198262, 2008

4. Marek Gryta, Antoni W. Morawski
Sposób oczyszczania ścieków po regeneracji kationowych i anionowych wymieniaczy jonowych nr ewidencyjny PL 198502, 2008

5. Marek Gryta, Antoni W. Morawski
Sposób oczyszczania ścieków po regeneracji anionowych wymieniaczy jonowych nr ewidencyjny PL 198501, 2008

 

Zgłoszenia patentowe

 

1. Walerian Arabczyk, Ewa Ekiert
Sposób otrzymywania gazu wzbogacanego w wodór
Zgłoszenie Patentowe nr P386622, data zgłoszenia 27.11.08

2. Walerian Arabczyk, Ewa Ekiert
Sposób wytwarzania stopowego katalizatora  żelazowego do syntezy amoniaku o regularnych kształtach
Zgłoszenie  Patentowe nr P386623, data zgłoszenia 27.11.08

3. Walerian Arabczyk, Urszula Narkiewicz, Iwona Pełech, Marcin Podsiadły, Ewa Ekiert, Rafał Pelka
Sposób wytwarzania nanokrystalicznych metali przejściowych i ich związków
Zgłoszenie Patentowe nr P384834, data zgłoszenia 01.04.08

4. Walerian Arabczyk, Urszula Narkiewicz, Iwona Pełech
Sposób wytwarzania nanorurek węglowych
Zgłoszenie  Patentowe nr P384781, data zgłoszenia 26.03.08

5. Walerian Arabczyk, Urszula Narkiewicz, Iwona Pełech
Sposób wytwarzania kompozytów polimerowych z dodatkiem nanonapełniaczy na bazie żelaza i węgla
Zgłoszenie  Patentowe nr P385202, data zgłoszenia 16.05.08

 

Publikacje  wydane w roku 2008